Pre Yarchei Kallah in Bnei Brak

Monday @ the Yarchei Kallah

Tuesday @ the Yarchei Kallah

Wednesday @ the Yarchei Kallah

Thursday @ the Yarchei Kallah